Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden coaching: 

Vanaf 1-1-2022 worden mijn werkzaamheden niet meer bekostigd door zorgverzekeringen. Ik ben voor consulten en psychologische begeleiding beschikbaar voor mensen, die zelf betalen. Ik ben weer beschikbaar vanaf 1-10-23. 

Partnerrelatietherapie: (per 15-7-23) 

In verband met een wachtlijst kunt u  zich bij mij melden vanaf 1-10-2023.

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg kunt u mij bellen: 06-22710048. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Wijziging praktijk adres: 

Per 1-1-2022 is het adres van mijn praktijk gewijzigd. 

Nieuwe adresgegevens: 

Ingeborg Weser

Kerkberg 30 

6573 DN Beek-Berg en Dal

info@ippsy.nl

06-22710048

Een vernieuwde website volgt spoedig! 

Vakantie

Ik ben niet beschikbaar  tussen 8-8 t/ 18-8-23 en 5-9 t/m 18-9-23. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hierRelatietherapie

De liefde herstellen en bewaren

Therapie voor paren

De relatie met een partner is voor het sociale en persoonlijke welzijn van de meeste mensen erg belangrijk. Het is een diep menselijke behoefte om verbonden te zijn met een ander, bijzonder te zijn voor hem of haar en liefde te schenken en te ontvangen.

Dat neemt niet weg dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om een betekenisvolle relatie op te bouwen, te onderhouden en door de ups en downs van het leven te loodsen. Aan 'liefde ' moet gewerkt worden, want liefde vraagt om respect, begrip, conflictoplossingen, loyaliteit, vrijheid en wederzijdse persoonlijke ontwikkeling.

Relatie in beweging

Mensen zijn altijd in verandering: gedachten en gevoelens maar ook behoeften, wensen, doelen en de manier waarop wij tegen onszelf en de wereld om ons heen aankijken zijn in continue beweging. De partner wordt hierdoor beinvloed en reageert op zijn manier. En natuurlijk is hij of zij ook met zijn eigen innerlijke ontwikkeling bezig. Als partner worden wij binnen de relatie geconfronteerd met wensen (en angsten) naar intimiteit en verbondenheid, maar ook met afhankelijkheidsgevoelens, vrijheidsbehoeften, seksualiteit, agressie, macht en onmacht, zinvragen en levensdoelen etc. De stevigheid en flexibiliteit van de relatie wordt ook uitgedaagd door de eisen die gesteld worden door ouderschap, werk en werkomstandigheden, carri`ere, maatschappelijke rolverwachtingen, ziekte, stress, financi"ele draagkracht, leeftijd, nare gebeurtenissen....dus door het leven zelf!

Niet onbelangrijk is het feit dat het psychische functioneren -ook binnen de partnerrelatie- door ervaringen wordt be"invloedt die zijn opgedaan in de kindertijd in verband met belangrijke hechtingspersonen zoals de moeder en de vader. Deze ervaringen kunnen de manier waarop wij de partner en zijn of haar gedrag waarnemen en hem of haar tegemoet treden bewust of onbewust kleuren. Vooral als het hierbij gaat om negatieve ervaringen kan dit een risicofactor zijn voor de ontwikkelingskansen van de relatie.

Relatie in crisis

'Relaties in beweging' hebben soms ondersteuning van buitenaf nodig om het evenwicht in de relatie te herstellen. Het is immers niet vanzelfsprekend met elkaar op een zodanige manier te communiceren, dat de eigen behoeften duidelijk overkomen en ook begrepen worden. Vrienden, familie en bekenden kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Soms zijn tijd en geduld gewoon nodig om een nieuwe manier van omgang met elkaar te ontwikkelen.

Bij een relatie 'in crisis' is dit echter een gepasseerd station. Hier is werk aan de winkel! De balans tussen liefde en haat, nabijheid en afstand is zoek. Extra aandacht voor elkaar is broodnodig. Crisissituaties zijn naar, maar als ze overwonnen worden kunnen zij leiden tot verdieping en verrijking van de relatie.

Relatie in therapie

Als de partnerrelatie door te veel problemen wordt belast kunnen mensen stress ervaren. Dit kan zich uiten in uiteenlopende klachten zoals somberheid, angst, lichamelijke symptomen bijv hoofdpijn, slaapstoornissen of concentratieproblemen, problemen bij de kinderen etc. Het is belangrijk om er niet te lang mee rond te lopen. Partnerrelatietherapie kan soms een uitkomst zijn. Als therapeut kan ik als neutraal persoon zonder eigen belang met u meekijken. Het belangrijkste doel is het herstellen van een gevoel van verbondenheid, openheid en betrokkenheid. Het gaat erom met elkaar wederzijds begrip te kweken zonder dat een de verantwoordelijkheid voor de problemen toegeschoven krijgt. U leert met respect en op een frisse manier naar elkaar te luisteren en belangstelling voor elkaar te tonen. Als er weer contact is kunnen problemen vaak wel worden overwonnen. Is dat niet het geval dan is uit elkaar gaan op een zo goed mogelijke manier natuurlijk ook een optie. Ook hierbij kan ik u begeleiden.

Ik werk volgens de Emotionally Focused Therapy van de Canadese relatietherapeute Sue Johnson. Ik beveel u van harte haar boek aan: Dr. Sue Johnson, Houd me vast – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Kosmos, 2009. Het boek geeft u een psychologisch onderbouwd, goed leesbaar en praktisch overzicht waarom liefde en verbondenheid tussen partners zo belangrijk zijn, wat er gebeurt als deze te veel onder druk staan en hoe deze hersteld en bewaard kunnen worden.

U hebt o.a. baat bij partner-relatietherapie als

Kosten

Helaas wordt partnerrelatietherapie niet door de verzekering vergoed. De kosten voor een consult van 90 minuten bedragen € 180,- plus 21% BTW. 

Leestip: Dr. Sue Johnson, Houd me vast – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie. Kosmos, 2009. 

Hello Tiger - I love you! Een relatietraining in één dag

Kijk hier voor meer informatie

lees meerRelatietraining