top of page

Waar ik voor sta,
wat mij bezielt,
wat je van mij kunt verwachten. 

light in grot madhu-shesharam-378915-unsplash.jpg

Thuiskomen bij jouw bestemming

image escher hands.jpeg

Thuiskomen bij jezelf

family veel broers en zussen tyler-nix-V3dHmb1MOXM-unsplash.jpg

Thuiskomen bij andere mensen

Thuiskomen bij jouw bestemming

ZIEL

Je ziel is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
Zij weerspiegelt het diepe en authentieke weten over wie je bent, wat je te doen hebt en wat je laat groeien en bloeien.

VERLANGEN

Jouw zuivere verlangen is de leidraad van jouw persoonlijke ontwikkeling op weg naar jouw bestemming, het echte thuiskomen.

BESTEMMING

Jouw bestemming is in de momenten voelbaar waar je jezelf en jouw leven als vervuld en betekenisvol ervaart. Waar een diepgaand gevoel van liefde voor jezelf, anderen en de wereld dichtbij is. Jouw ziel is de hoeder van jouw bestemming. Het verlangen geeft de weg ernaartoe aan.

Thuiskomen bij jezelf

EEN BEZIELD LIJF

Jouw lijf is bezield en een toegangspoort tot jouw binnenwereld.
Via onder anderen ademhaling, mimiek, gebaren, beweging en lichaamshouding uit je wat voor jou belangrijk is.

VERLANGEN NAAR ONTWIKKELING

Jouw intrinsiek verlangen naar (emotionele) groei en het ontplooien van jouw kwaliteiten laat je levendig voelen en is de kracht achter verandering, vernieuwing en ontwikkeling.

BALANS TUSSEN TEGENPOLEN

We zijn continue op zoek naar balans tussen tegenpolen zoals: ontspanning en spanning, veerkracht en stress, doorzetten en loslaten, verbondenheid en vrijheid, voelen en denken, empathie en assertiviteit, samen en alleen, binnen en buiten, werk en vrije tijd etc.

ZELFLIEFDE

Liefde voor jezelf gaat samen met een realistische, eerlijke kijk op jezelf gecombineerd met begrip en vriendelijkheid. Zelfliefde ziet en aanvaart jouw sterke en zwakke kanten en is in staat jezelf te vergeven en van fouten te laten leren. Zelfliefde is een combinatie van nederigheid en ruimte nemen, overstijgen van schijnbare tegenpolen en een gevoel van verbondenheid en eens zijn met jezelf.

EMOTIES ALS KOMPAS

Jouw diepste, authentieke emoties zijn de weerklank van jouw ziel op wat in jezelf en om je heen gebeurt en wat nodig is om gezond te blijven en dichter bij jouw bestemming te komen. Sommige aangeleerde emoties werken echter als een slecht gekalibreerd kompas want zij sturen je op het verkeerde pad en leiden tot stress en verlies van verbondenheid. Het verschil tussen beiden leren kennen is cruciaal.

SABOTEURGEDACHTEN LOSLATEN

Als jouw gedachten verbonden zijn met jouw ziel dan helpen ze jou bewust te zijn van wat voor jou belangrijk is. Soms zijn gedachten echter geprogrammeerd om jou te verwarren en kunnen extreem veel stress opleveren. Ze zijn vaak negatief en onjuist over jezelf en jouw leven. Om deze ‘saboteurgedachten’ los te kunnen laten is het nodig deze te leren kennen, het verhaal achter deze gedachten te verkennen, verleden tijd te laten worden en te vervangen door gedachten die vriendelijk en helpend zijn.

LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN

Vroegere ervaringen van ontbrekende afstemming en emotionele pijn leiden tot gedrags- en gevoelspatronen in het hier en nu, die stressreacties aanwakkeren als of je anders niet zouden kunnen overleven: Ze verstoren jouw beeld van jezelf en anderen, beperken de vrijheid jezelf te zijn, maken het leven onnodig gecompliceerd en leiden tot spanning en eenzaamheid.

ZICHZELF OVERSTIJGEN & PRESTEREN

Werkzaamheden of activiteiten die zowel uitdagen én bevredigend zijn brengen jouw kwaliteiten het beste tot uiting waardoor je gedijt, presteert en wellicht jezelf overstijgt.

LIFE TRANSITIES & ZELFONTPLOOIING

Life transities zijn de poort naar zelfontplooiing als we ons niet laten ontmoedigen door tijdelijke pijn, angst en moeite.

Thuiskomen bij andere mensen

VERBONDENHEID

Het gevoel van verbondenheid met andere mensen is een van de meest basale menselijke behoeften: wij hebben elkaar nodig, we zijn met elkaar verbonden. Het gaat samen met emotionele veiligheid, vertrouwen, erbij horen, zich geliefd en gewild voelen en te mogen zijn zoals je bent. Het tegendeel, een gevoel van afgescheidenheid, brengt eenzaamheid, angst, stress en verharding met zich mee.

AUTONOMIE

Naast de behoefde om je verbonden te voelen, verlang je ook naar autonomie, eigenheid en vrijheid. ‘Afhankelijkheid’ en ‘onafhankelijkheid’ kunnen samengaan en zijn juist in deze combinatie bevorderlijk voor jouw welzijn. Positieve ervaringen van verbondenheid zijn zelfs de voedingsbodem voor eigenheid en autonomie zonder dat zij angst of verharding teweegbrengen.

SAFE, SEEN & SUPPORTED

Zich wederzijds veilig (SAFE), gezien (SEEN) & ondersteund (SUPPORTED) voelen is wat mensen van mensen nodig hebben, op het werk en privé.

DE LIEFDESRELATIE

De speciale relatie met jouw levenspartner draait om het gevoel van veilige verbondenheid en intimiteit. Als deze verstoord is geraakt door pijnlijk interacties en kwetsuren ontstaan er angst, stress, boosheid en terugtrekking. Een veilige relatie waar je je gezien en ondersteund voelt geeft jou de kracht om als persoon te kunnen groeien en bloeien.

FAMILIE & GEZIN

Jouw leven met andere mensen begint al in de baarmoeder. Vanaf het begin bevind je je in een netwerk van relaties met familieleden, - zelfs onze voorouders-, en andere mensen en omstandigheden die een sterke stempel op jouw ontwikkeling drukken. Bewust mens-zijn betekent om positieve ervaringen uit jouw kindertijd te integreren en negatieve los te laten om dichter bij jouw bestemming te komen.

bottom of page