top of page

Over relaties en relatietherapie

Liefde

De relatie met een partner is voor het welzijn van de meeste mensen erg belangrijk. Het is een diep menselijke behoefte om verbonden te zijn met een ander, bijzonder te zijn voor hem of haar en liefde te schenken en te ontvangen.

Dat neemt niet weg dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om een betekenisvolle relatie op te bouwen, te onderhouden en door de ups en downs van het leven te loodsen. ‘Liefde‘ is een werkwoord, want liefde vraagt om respect, begrip, conflictoplossingen, loyaliteit, vrijheid en wederzijdse persoonlijke ontwikkeling.

Relatie in beweging

Mensen zijn altijd in verandering: gedachten en gevoelens maar ook behoeften, wensen, doelen en de manier waarop wij tegen onszelf en de wereld om ons heen aankijken zijn in continue beweging. De partner wordt hierdoor beïnvloed en reageert op zijn of haar manier. En natuurlijk is hij of zij ook met de eigen innerlijke ontwikkeling bezig. Als partner worden wij binnen de relatie geconfronteerd met wensen (en angsten) naar intimiteit en verbondenheid, maar ook met afhankelijkheidsgevoelens, vrijheidsbehoeften, seksualiteit, agressie, macht en onmacht, zinvragen en levensdoelen etc. De stevigheid en flexibiliteit van de relatie wordt ook uitgedaagd door de eisen die gesteld worden door ouderschap, werk en werkomstandigheden, carrière, maatschappelijke rolverwachtingen, ziekte, stress, financiële draagkracht, leeftijd, nare gebeurtenissen…dus door het leven zelf!

Relatie in crisis

Ups en Downs in een relatie zijn normaal. Moeilijk wordt het echter als het juist de relatie is die veel stress oplevert: Als de relatie wordt geteisterd door te veel boosheid en kritiek of te veel afstand en emotionele terugtrekking. Het is dan niet meer mogelijk om met elkaar op een zodanige manier te communiceren, dat de eigen behoeften duidelijk overkomen en ook begrepen worden.

Er is werk aan de winkel. De balans tussen liefde en boosheid, nabijheid en afstand is zoek. Extra aandacht voor elkaar is broodnodig. Crisissituaties zijn naar, maar als ze overwonnen worden kunnen zij leiden tot verdieping en verrijking van de relatie.

Rough seas - michael-dam-258179-unsplash.jpg
red bridge pexels bridge-fall-trees-268679.jpg

 

Relatie in therapie

Als de partnerrelatie door te veel problemen wordt belast kunnen mensen dus stress ervaren en reageren met spanning, een kort lontje, slaapproblemen, somberheid, verdriet, overmatige boosheid etc. Het is belangrijk om er niet te lang mee rond te lopen. Partnerrelatietherapie kan soms een uitkomst zijn. Als therapeut kan ik als neutraal persoon zonder eigen belang met jullie meekijken. Het belangrijkste doel is het herstellen van een gevoel van verbondenheid, openheid en betrokkenheid. Jullie leren conflicten effectief op te lossen, met respect en op een frisse manier naar elkaar te luisteren en belangstelling voor elkaar te voelen en te tonen. Als er weer contact is kunnen problemen vaak wel worden overwonnen. Is dat niet het geval dan is uit elkaar gaan op een zo goed mogelijke manier natuurlijk ook een optie. Ook hierbij kan ik jullie terzijde staan. 

 

Jullie hebben o.a. baat bij relatietherapie als

 • de communicatie tussen jullie te wensen over laat

 • je intimiteit (ook seksualiteit) binnen jullie relatie mist

 • je ontevreden bent over de rolverdeling binnen jullie relatie

 • problemen met de kinderen jullie relatie belasten

 • er conflicten rondom kinderwens zijn

 • jullie geconfronteerd worden met belastende omstandigheden en jullie er samen niet uit komen

 • jouw (schoon)familie te veel invloed heeft op jouw gezin

 • bepaalde gedragingen van jezelf of jouw partner de relatie belasten

 • er sprake is van vreemd gaan

 • je hulp nodig hebt om ruzies en agressief gedrag te beperken

 • emotionele afstand en terugtrekking binnen de relatie stress veroorzaken

 • werk en beroep in conflict lijken te zijn met een bevredigende relatie

 • je je ten opzichte van jouw partner ondergeschikt en machteloos voelt

 • je gebukt gaat onder de noodzaak om de partner te steunen

 • je of jullie uit elkaar wilt gaan en dit op een zo goed mogelijke manier voor elkaar wilt krijgen

 • je de relatie nog een kans wilt geven

 • jullie de liefde voor elkaar wilt hervinden

support pillars carrying inma-ibanez-60818-unsplash.jpg
bottom of page